Att använda sig av webbplatsen innebär godkännande av cookie-filer varav några kan sparas i webbläsarens katalog. Mer information finns på webbplatsen i Integritetspolicy och cookie-filer policy.

Vi bygger nu

implementationMapH

COMMERCECON

   

        Pålitlighet, professionalism, punktlighet samt flexibel och modern inställning till kundens behov är företagets största fördelar. Vårt företag utmärker sig på marknaden både med pris och kvalitet. Vi specialiserar oss i fullständig leverans och montering av stålkonstruktioner och hallar.


   

    Vi bygger industrianläggningar med stålkonstruktion och stålhallar. Vi utför projekt med lager- och produktionshallar i hela landet. Vi baserar vår verksamhet på pålitliga och moderna tekniker och följer alla gällande säkerhetsstandarder. För att komma emot kunders stränga krav utvidgar vi ständigt vårt erbjudande. Med andra ord: vi bygger inte bara lager- och produktionshallar eller industrianläggningar.


    Vi är öppna för utförande av beställningar avseende hallar med olika användningsområden. I erbjudande finns stålhallar och konstruktioner som präglas av stor väderbeständighet, användningskomfort, felfritt fungerande och estetisk fasad. Med vårt professionella team garanteras våra kunder högkvalitativa stålkonstruktioner tillsammans med fullständig och professionell service. Välkomna!

UE

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZ¡ PRZYSZ£O¦Æ

Presentation of our halls


alla utförda projekt mer
Industrihallar

Vi ägnar oss at projektering och montering av moderna industrihallar med olika användningsomraden. De används framför allt som produktionshallar, fabriker, affärer, verkstäder och logistikcentra. Mycket ofta används de som kontorsbyggnader, tekniska byggnader eller serverrum. Vi satsar pa tillförlitlighet, fullständig professionalism och punktlighet pa utförda tjänster. Vi tillämpar senaste teknologier, använder material av utmärkt kvalitet och bryr oss om att följa alla säkerhetsstandarder.

Stalhallar

Vid projektering och tillverkning av stalhallar använder vi konstruktionslösningar som gör det möjligt att bygga stora byggnader med ett litet antal stöd. Detta möjliggör den mest effektiva användningen av tillgängligt utrymme. Före projektgenomförandet gör vi noggranna beräkningar och simuleringar. Detta gör det möjligt att skapa säkra, fullständigt funktionella och användarvänliga byggnader, i enlighet med byggherrarnas krav och behov. Vart mal är att tillfredsställa dig i hundra procent.

Stalkonstruktion

Vara viktigaste uppgifter omfattar projektering, tillverkning och montering av stalkonstruktioner, baserade pa stalramar som fungerar som bärande delar. De tillverkas av speciella svetsade dubbla t-järnbalkar med varierad höjd i mitten. En ytterligare del är stalramar med fackverkpelare. Vi använder sadana lösningar som möjliggör en optimal användning av konstruktionen och dess anpassning till byggherrens alla krav och behov, medan hög konstruktionsstyvhet behalls.

Stalmontage

Företagets säte finns i £ód¼, Polen. Vi samarbetar med kunder i varje skede av projektet, fran projektering av hallen, tillverkning, stalmontage till slutbesiktning av hela anläggningen. Alla arbeten utförs av ett team av erfarna och kvalificerade specialister, som garanterar professionalism av tjänster och ett punktligt genomförande av varje beställning. Om du vill fa veta mer om vart erbjudande och fastställa villkor för samarbete, vänligen kontakta oss.

Lista över pagaende och avslutade EU-projekt

Vi hade äran att
arbeta för:


COMMERCECON Sp. z o.o. Sp.K. 95-050 Konstantynów £ódzki, ul. Inwestycyjna 5, tel.: +48 42 6321020, fax: +48 42 6321039; e-mail:
design by VENTI